Menü

Anket
Çok Beğendim
Beğendim
İdare Eder
Hiç Beğenmedim
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

                    4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

“UZAT ELİNİ ONLAR DA YAŞASIN”

Hayvanları korumak insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve onların daha iyi koşullarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlamak amacıyla “4 Ekim” Dünya Hayvanları Koruma Günü ilan edildiği 1931 yılından bu yana ülkemizde de kutlanmaktadır.

Bu günün amacı; Tüm canlıların bu dünyada yaşam haklarının var olduğunu, dünyamızın geleceği açısından, bu canlıların varlığını sürdürmesi gerektiğinin ve insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birlikte yaşadığımız bu canlıların düşmanlarımız değil, dostlarımız olduğu ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuz konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektir

Dünya düzenini kuran ve yöneten insanoğlu; diğer canlıların da bu dünyada yaşam haklarının olduğunun bilincinde olarak, onları korumak ve haklarını savunmak zorundadır.

 

Bugün, yeryüzünde 7 Milyar insan yaşıyor. 2050 yılında  bu rakamın 10 Milyara yaklaşacağı öngörülüyor. İnsanlar çoğalıyor ama bizim dışımızdaki canlı türleri için durum, bunun tam tersi. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatının dengesini bozarak, bir yok oluşa doğru sürüklüyor. Özetle, biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız açısından çok önemlidir.

 

Bu gün ülkemizde; Vaşak, Leopar, Hazar Kaplanı, Çita, Yaban Kedisi, Akdeniz Foku, Asya Yaban Eşeği, Afrika Eşeği, Yabani At, Kızıl Geyik, Alageyik, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi, Dağ Koyunu, Dağ Keçisi, Ceylan, Kunduz, Su Maymunu, Oklu Kirpi, Sırtlan, Karakulak, Boz Ayı, Yılan Kartalı, Sakallı Akbaba, Kızıl Akbaba, Kara Akbaba, Dik Kuyruk gibi birçok hayvanın nesli tükenmiş ya da tehlike altındadır.

Bilindiği gibi ülkemizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu adı altında bir düzenleme bulunmaktadır. Bu kanunun amacı; Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Ancak yasaya rağmen hemen her gün görsel ve yazılı basında hayvanların uğradıkları haksızlıklara, işkence, kötü muamele ve öldürülme haberlerine rastlanılmaktadır. Bu kadar çok üzücü haberin gündemde olması ülkemizde Hayvan Hakları Kanununun gözden geçirilerek revize edilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Revize edilecek olan kanunda özellikle cezai yaptırımların caydırıcı olması önem arz etmektedir.

Ülkemizde sahipsiz sokak hayvanları dâhil her türlü yabani hayvan ve deniz hayvanı Eşya Kanunu kapsamında değerlendirildiğinden, hayvanlara yönelik yapılan her türlü suç, kanun yetersizliğinden çoğu zaman cezasız kalmaktadır.

 

           Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak diyoruz ki;

Biz insanlar olarak, kendi geleceğimiz açısından da, hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız. “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” münasebetiyle toplumda farkındalık ve bilinç oluşturma, hassasiyeti arttırılmalı, mevcut sorunların çözümünü kolaylaştırarak, konuya ilişkin kayda değer mesafeler alınmalıdır.

Bunun için; Kamu ve STK’ların birlikte çalışarak en kısa zamanda stratejik bir plan hazırlaması ve uygulamaya konulması gerekmektedir.

Yeterli bir bütçe kaynağı için Hayvan Refahı Fonu oluşturulmalıdır. Bunun için emlak vergisinde ek vergi, ev ve süs hayvanları sahiplerinden sevgi vergisi, şans oyunlarının gelirlerinden hayvan refahına pay aktarılmalıdır. Kesilen para cezaları fona aktarılmalı, hayvancılık sektöründen para kazananlardan (mama, aşı, ilaç, pet shop malzemeleri üreticisi, yarış atı sektörü vs.) maddi ve ayni katkılarda bulunması için yasal zorunluluk getirilmelidir.

Yetkili tek merkezden daha istikrarlı bir uygulama için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner Otoritesi ya da Veteriner işleri Genel Müdürlüğü Kurulmalı ve bunun bünyesinde Hayvan Refahı Daire Başkanlığı, altında da, Çiftlik Hayvanlarının Refahı, Sahipsiz Hayvanlar, Av ve Yaban Hayatı ile Hayvanat Bahçelerinde Refah, Deney Hayvanları ve Su hayvanları Refahı gibi Şube Müdürlükleri oluşturulmalıdır.

Büyükşehir statüsündeki illerdeki Belediyelerde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı diğer il ve ilçelerde ise Veteriner İşleri Müdürlükleri oluşturularak buralarda yeterli Veteriner Hekim ve yardımcı personel istihdamı sağlanmalıdır.

Denetime bağlı eksiklikleri gidermek için veteriner hekimlerden oluşan, hayvan hakları ihlalleri konusunda denetleyen ve karar veren Hayvan Hakları Müfettişliği ile emniyet veya jandarma teşkilatı içinden ve hayvan hakları kanunu ve ilgili mevzuat konusunda eğitim almış personelden oluşturulan Hayvan Refahı Polisi kadroları oluşturulmalıdır.

İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak hayvan sevgisini aşılayan dersler konulmalıdır.

Vatandaşlarımız hayvan satış yerlerinden hayvan satın almak yerine, ücretsiz olarak barınaklardaki kedi-köpekleri sahiplenmelidirler. İthal kedi köpek yerine ülkemiz ırklarını ve hayvanlarını sahiplenmeleri daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Hayvan sahiplenme ehliyeti olmayan insanların, hayvan sahiplenmesi engellenmelidir.

Kedi ve köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınmalıdır. Sokak hayvanı rehabilitasyonu yapan merkezleri günün şartlarına ve ihtiyaca uygun donanım, personel ve fiziki şartlara kavuşturulmalıdır.

Kamunun yükünü azaltılmak için kısırlaştırma, aşılama ve kayıt-kimliklendirme işlemlerinde serbest veteriner hekim kliniklerinden faydalanılmalı, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi işlemleri için serbest veteriner hekim kliniklerinden tedavi hizmeti alınarak can dostlarımızın tedavi hakkı kesintisiz sağlanmalıdır.

 

4 Ekim tüm çalışan hayvanlara tatil edilsin ( resmi tatil )

Ülkemizde hayvan haklarına verilen önemi göstermek, bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla 4 Ekim çalışan hayvanlar için resmi tatil günü olarak ilan edilmelidir. Polis köpekleri, yarış atları, itfaiyeye bağlı hayvanlar, fayton atları, arama kurtarma köpekleri, merasim birliği atları, temizlik hizmetlerinde kullanılan atlar, tarla sürme ve ekim işlerinde kullanılan hayvanlar o gün çalıştırılmasınlar. Resmi tatil olsun ve bu örnek davranış tüm Dünyaya Türkiye’den yayılsın

4 Ekim yalnızca bir vesile, bir hatırlatma günüdür. Gerek okul eğitimleriyle gerekse hayat boyu öğrenme etkinlikleri ile dünyayı tüm canlılarla paylaştığımızı toplumun her kesimine benimsetmeliyiz.

Sevgi insanlığın gereğidir. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanlara eziyet ve işkence yapmak bir insanlık suçudur. Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hayvanları korumak medeniyet ölçüsüdür. Mahatma Gandi derki;  “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir” Hayvanlar potansiyel tehlike değil, onlar eko-sistemin koruyucularıdır

Hayvanları koruma günü kutlu olsun.

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                           Ali EROĞLU

                                              TVHB Merkez Konseyi Başkanı


Ajanda
Nisan/2020
pt. s. ç. pr. c. ct. pz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Çanakkale Veteriner Hekimleri Odasi Resmi Web Sitesi
Her Hakki Mahfuzdur. Buradaki Bilgiler Izinsiz Olarak Yayinlanamaz...
Copright@2009 Webmaster-T.B.E